Tag

,

Sejarah merupakan maklumat peristiwa masa silam yang dikumpulkan secara sistematik. Kajian sejarah pula merujuk kepada catatan individu,keluarga dan masyarakat. Pengetahuan sejarah merangkum pengetahuan tentang peristiwa masa silam, dan kemahiran berfikir sejarah. Belakangan ini, sejarah sering diklasifikasikan sebagai sains sosial, asing daripada kemanusiaan.

Lewat blog sejarah kemanusiaan, kita kembalikan sejarah pada aktor pelakunya sendiri. Manusia.